Mon. Apr 22nd, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 55 Second

วันที่ 18 กรกฎาคม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง แจ้งว่า กรณี นายยงยุทธ เสาแก้วสถิต ยื่นฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กับพวกรวม 7 คน ว่า โจทย์เป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ เขต 8 กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศที่เลือกผู้สมัครและพรรคก้าวไกล โดยคาดหวังว่าพรรคก้าวไกลจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และได้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้

สรุปให้! 16 ปี ITV จาก "สื่อเสรี" ถึงวัน "จอดำ" สุดท้ายถูกปิดเพราะอะไร?

"เรืองไกร" ยื่นหลักฐานหุ้นสื่อ "พิธา" ให้ กกต.เพิ่ม ยืนยันปี 66 ไอทีวีมีแผนทำธุรกิจสื่อฯ

"ก้าวไกล" เตือน กกต. อย่าลุแก่อำนาจ ระวังประชาชนลงโทษ

โดยฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ต่อเนื่องถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 จำเลยทั้งเจ็ดได้กระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ กระทำการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ โดยทุจริต เจตนา ร่วมกันออกประกาศ กกต. กำหนดวันรับสมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ โดยทุจริต เจตนาร่วมกันแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ออกแบบบัตรเลือกตั้งทั้งการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ให้แตกต่างจากการเลือกตั้งหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา พิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าเจ็ดล้านใบ ทำให้สับสนวุ่นวาย รวมทั้งออกระเบียบ ประกาศต่างๆ ในลักษณะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้พรรครัฐบาลเดิมชนะการเลือกตั้งและได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งคำพูดจาก สล็อต777

โดยก่อน ขณะ หรือหลังรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ จำเลยทั้งเจ็ดมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธา หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ว่าผู้ใดไม่มีคุณสมบัติและหรือขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ตามกฎหมาย แต่จำเลยทั้งเจ็ดหาได้ทำตามอำนาจหน้าที่ของพวกตนไม่ จนปล่อยล่วงเลยมาจนถึงวันเลือกตั้งทั่วไป เป็นเหตุให้นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ มายื่นคำร้องกล่าวหาว่านายพิธา ถือหุ้นสื่อไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น จึงอาจหรือขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. แต่จำเลยก็ไม่ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยโดยพลันตามกฎหมาย หรือไม่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกามีคำสั่งหรือคำพิพากษาตามกฎหมาย

นอกจากนั้นนายพิธาเคยเป็น ส.ส.มาแล้ว 4 ปี จนครบวาระ การกระทำของจำเลยทั้งเจ็ดดังกล่าวข้างต้นที่ไม่รีบดำเนินการสืบสวน ไต่สวน วินิจฉัย หรือส่งศาลฎีกา มีคำสั่งหรือคำพิพากษาต่อไปตามกฎหมาย กรณีที่นายพิธา ถูกร้องเรียนดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้บุคคลอื่นคือโจทก์หรือนายพิธา ได้รับความเสียหาย

อีกทั้งจำเลยทั้งเจ็ดซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ กระทำการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ โดยทุจริต โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้งส.ส. จำเลยทั้งเจ็ดมีพฤติการณ์ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหลายประการ และเมื่อผลการเลือกตั้ง ปรากฎว่าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากกว่าสิบสี่ล้านคนรวมทั้งโจทก์ เลือกพรรคก้าวไกลจนได้ ส.ส. มากเป็นอันดับหนึ่ง 151 คน และมุ่งหวังจะให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่จำเลยทั้งเจ็ดโดยทุจริต เจตนาร่วมกัน กลั่นแกล้งนายพิธา ด้วยการประชุมวินิจฉัย ลงมติ หรือมีความเห็นร่วมกันส่งเรื่องที่นายพิธา ถูกร้องเรียนว่าถือหุ้นสื่อไอทีวี ต่อศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเร่งรีบ เพื่อให้วินิจฉัยว่านายพิธาไม่มีคุณสมบัติและ หรือขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เพราะถือหุ้นสื่อ และขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยจำเลยทั้งเจ็ดมิได้ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อน ตามอำนาจหน้าที่ หรือตามขั้นตอนของกฎหมายแต่อย่างใด อันเป็นการดำเนินการก่อนหรือขณะวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อลดความน่าเชื่อถือของนายพิธา และพรรคก้าวไกล ต่อสมาซิกรัฐสภา จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้บุคคลอื่นคือโจทก์และหรือนายพิธา ได้รับความเสียหาย

โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งให้รับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้อง และให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin