Mon. Apr 22nd, 2024

Tag: เจ้ามือ 2

ราคาทองวันนี้ "ขึ้น 100 บาท" แผ่วกว่าต่างประเทศ เงินบาทแข็งค่ากดดัน

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ในประเทศ 27 พ.ย. 2566ปรับขึ้นไม่มาก 100 บาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ากดดัน ทองต่างประเทศยังขึ้นต่อ

ค่าเงินบาทเช้านี้ เปิด 35.39 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น”

ซูเปอร์โพ…